fot. Fotolia
Czy Polacy potrafią oszczędzać?

45% Polaków oszczędza, ale jedynie 7% Polaków robi to regularnie, odkładając wybraną kwotę w każdym miesiącu. Niestety 42% wpłaca je na ROR lub trzyma w przysłowiowej skarpecie. Nie myślimy o emeryturze, a odłożone pieniądze wydajemy na konsumpcję. To najważniejsze wnioski z edycji 2015 badania „Postawy Polaków wobec oszczędzania” przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy przez TNS Pentor.

Coraz mniej Polaków żyje od „pierwszego do pierwszego”. W 2013 roku wszystkie swoje dochody wydawała ponad połowa z nas (62%), podczas gdy obecnie zdecydowanie mniej (43%). - To może być konsekwencja wzrostu realnych dochodów gospodarstw domowych (po uwzględnieniu inflacji), które według danych GUS w ciągu ostatnich pięciu lat wzrosły o ponad 10%. Oznacza to, że dysponujemy większymi kwotami nie tylko na nasze codzienne potrzeby, ale także możemy zacząć odkładać swoje nadwyżki finansowe - zauważa Tomasz Daniun, Dyrektor ds. Segmentów w Citi Handlowy. Ta zmiana przekłada się to też na planowanie. 8 lat temu do braku planowania wydatków przyznawał się co trzeci z nas, obecnie jedynie co piąty.

Rośnie także ubankowienie naszego społeczeństwa. Z danych NBP wynika, że w ciągu ostatnich trzech lat podwoiła się liczba transakcji kartami debetowymi. W ślad za tym idą deklaracje ankietowanych w badaniu „Postawy Polaków wobec finansów”: z 31% do 42% wzrósł odsetek preferujących płatności kartą, a jednocześnie z 52% do 41% spadła liczba wskazań na rzecz gotówki.  

Do oszczędzania mamy zapał, ale słomiany 

O tym, że warto oszczędzać zdecydowana większość Polaków nie ma wątpliwości. Od 8 lat odsetek osób tak twierdzących oscyluje w okolicach 2/3. „- Niewielkie wzrosty i spadki mogły być spowodowane zmianą sytuacji gospodarczej w Polsce, Europie czy na świecie. Wówczas wraz ze wzrostem obaw Polaków o własne finanse, wprawdzie rosły deklaracje dotyczące tego, że warto oszczędzać, ale nie zmieniały się zwyczaje.” – dodaje Tomasz Daniun. Odsetek osób dostrzegających potrzebę oszczędzania jest wciąż wyższy (67%) niż liczba osób faktycznie odkładających swoje nadwyżki (59%). 

Podstawą oszczędzania jest systematyczność, a to wciąż jest naszą pietą achillesową. Regularnie odkłada jedynie 16% Polaków i choć jest to ponad dwukrotny wzrost w ciągu 8 lat (2008 r.- 7%), to wciąż biorąc pod uwagę sumę naszych oszczędności jesteśmy daleko za państwami Unii Europejskiej. 

Na plus trzeba jednak zaliczyć, że oszczędzamy nie tylko częściej, ale i bardziej świadomie. O ile w 2013 roku jedynie 18% odkładało środki z myślą o przyszłości swoich najbliższych, a 31% jako cel wyznaczało sobie wakacje bądź drobne przyjemności – to obecnie te proporcje uległy odwróceniu. Bezpieczeństwo wybiera 28%, a potrzeby konsumpcyjne wskazuje 18% badanych.

* Badanie „Postawy Polaków wobec finansów” zrealizowane przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy przeprowadzane są na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku powyżej 15 lat. Wykorzystywana jest do tego technika CAPI (Computer Assisted Personal Interview).

Zachęcamy do pobrania całego raportu z badania POSTAWY POLAKÓW WOBEC FINANSÓW.