fot. Fotolia.com
Młodzi (nie)zakładają firmy

Chęć założenia własnej działalności deklaruje powyżej 30% młodych do 30 r.ż. Dość wysoki odsetek deklarujących chęć prowadzenia własnej działalności, ale nie przekłada się jednak na realne wskaźniki przedsiębiorczości. Tylko 4% młodych pracuje na własny rachunek. Prawdopodobieństwo podjęcia decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej jest większa w przypadku mężczyzn oraz osób z wyższym wykształceniem.

34% ankietowanych studentów pytanych o wiązanie swoich planów zawodowych z pracą na własny rachunek jest jeszcze niezdecydowana. 23% badanych raczej nie zamierza w najbliższym czasie założyć działalności gospodarczej, a 6% zdecydowanie nie zamierza w ogóle. 25% chciałoby  prowadzić działalność, a 12% deklaruje, że zdecydowanie zamierza prowadzić własną działalność gospodarczą.

Można  powiedzieć, że dopiero co ok. piąty student chętny do otwarcia działalności gospodarczej jest w stanie wdrożyć swój plan tuż po studiach (przed ukończeniem 30 r.ż.) – bo zaledwie 7% osób z wyższym wykształceniem prowadzi własną działalność gospodarczą.

W grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest mniej osób chętnych do rozpoczęcia pracy na własny rachunek. Zdecydowaną chęć założenia własnej działalności wyraża 9% ankietowanych, 21% raczej chce założyć, aż 38% nie ma na zdania, z kolei "raczej nie" deklaruje 27% , a "zdecydowanie nie" 5%. I w tym przypadku rozbieżność pomiędzy deklaracją, a rzeczywistością jest duża. W grupie młodych nie posiadających wyższego wykształcenia ok. 3% prowadzi działalność gospodarczą, podczas gdy otwartość na prowadzenie takiej działalności deklaruje ponad 30% osób.

Zdecydowana większość przedsiębiorców w Polsce decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej podjęła po 30. r. życia. W przypadku młodych przedsiębiorców z wyższym wykształceniem okres rozpoczęcia pracy na własny rachunek wypada przeważanie pomiędzy 24. a 30. rokiem życia. Osoby młode, ale bez wyższego wykształcenia, decydują się na taki krok jeszcze wcześniej, bo już po 20 r.ż.

Przedsiębiorczość jest bardziej popularna wśród mężczyzn: 4% młodych mężczyzn to przedsiębiorcy, podczas gdy wśród pań odsetek ten jest o połowę mniejszy i sięga zaledwie 2%. Największy odsetek absolwentów wśród mężczyzn prowadzących działalność gospodarczą to absolwenci studiów: humanistycznych 18% i usługowych 16%.

Młodzi przedsiębiorcy relatywnie częściej, od starszych przedsiębiorców  wybierają branże związane z nowymi technologiami, np. w obszarze informacji i komunikacji (obejmującym usługi telekomunikacyjne, informatyczne, produkcję filmów, nagrań wideo etc.). Częściej też prowadzą działalność profesjonalną, naukową i techniczną (usługi prawne, rachunkowo-księgowe, doradztwo podatkowe, usługi architektoniczne i inżynierskie, usługi reklamowe, usługi weterynaryjne, a także handel hurtowy i detaliczny oraz naprawę pojazdów samochodowych.)

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej idzie w parze z poziomem satysfakcji z pracy – u przeszło 90% ankietowanych. Zdecydowana większość osób samozatrudnionych (niezależnie od wieku) jest zadowolona z warunków jej wykonywania oraz zarobków. Praca taka nie odpowiada zaledwie 4% przedsiębiorców.

Pełen raport dostępny tutaj (PDF).Źródło: "Młodzi na rynku pracy" - badania przedsiębiorczości wśród osób młodych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2015