fot. Fotolia
Bycie przedsiębiorcą – trafny wybór kariery

Polacy czują się na siłach by otworzyć własny biznes pomimo dużej obawy przed bankructwem. Globalny Raport o Przedsiębiorczości, opublikowany przez Global Entrepreneurship Monitor (GEM), pokazuje, że w 2015 roku w skali światowej, przedsiębiorczość jest postrzegana jako aktywność „elitarna”, a dwie trzecie dorosłych uważa przedsiębiorczość za trafny wybór kariery.

Sześćdziesiąt sześć procent ankietowanych dorosłych (osoby w wieku produkcyjnym pomiędzy 18 a 64 rokiem życia z 60 różnych krajów świata) uznaje przedsiębiorczość za dobry wybór kariery, a ponad połowa populacji w wieku produkcyjnym czuje, że ma potencjalną możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej - to wynika z opublikowanego w tym miesiącu Globalnego Raportu o Przedsiębiorczości 2015. Raport został opublikowany przez Global Entrepreneurship Monitor (GEM) oraz inne sponsorujące instytucje : Babson College, Universidad Del Desarrollo, Universiti Tun Abdul Razak, Tecnológico de Monterrey i London Business School.

Już po raz siedemnasty z rzędu raport jest wykorzystywany jako największe jednostkowe źródło badań o przedsiębiorczości. Prezentujemy krótkie podsumowanie z Globalnego Raportu 2015 Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

Większość osób na całym świecie angażuje się w przedsiębiorczość w rezultacie okazji a nie konieczności. To aż 78% przedsiebiorców w gospodarkach opartych na innowacji i 69% przedsiebiorców w krajach, w którch gospodarkę napędzają czynniki wytwórcze i wzrost wydajności (factor and efficiency-driven economies).

"Często panuje błędne przekonanie, że większość przedsiębiorców słabiej rozwiniętych gospodarek jest zmotywowana koniecznością ", stwierdza Donna Kelley jedna z głównych autorek raportu i jednocześnie profesor w Babson College Raport. "W rzeczywistości, możliwości przedsiębiorcze wszelkiego rodzaju istnieją w każdej części świata, a ambitni przedsiębiorcy są wszędzie z aspiracjami do ich realizacji."

W Polsce, aż 56 % ankietowanych czuje się na siłach, aby spróbować swoich szans w biznesie, czyli o 2 % więcej niż w roku ubiegłym. To dobre, bo aż 20 miejsce w rankingu. Jednocześnie liczba nowo założonych firm nie rośnie. Od 2013 roku, Polska utrzymuje to samo 38 miejsce pod względem liczby przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju (TEA). Najsłabiej wypadamy w rankingu w kryterium „strach przed bankructwem“. Prawie 48 % badanych przyznaje się do obawy przed niepowodzeniem, co daje Polsce 56 miejsce na końcu listy 60-ciu państw.

Statystycznie we wszystkich 60 krajach dla 70 % ankietowanych przedsiębiorczość kojarzy się z wysokim statusem społecznym. Dla porównania, niecałe 56 % badanych Polaków podziela tą opinię. Dla ponad 60% Polaków to słuszny wybór kariery.

Na świecie, 21% procent dorosłych w 60 ankietowanych krajach zamierza otworzyć własny biznes w ciągu najbliższych trzech lat. W Polsce ta sytuacja jest zbliżona do światowej średniej, jako że 20% procent ankietowanych ma podobne zamiary.

Ogółem, odsetek przedsiębiorców mających średnie bądź też wysokie oczekiwania odnośnie tworzenia nowych miejsc pracy są podobne na wszystkich poziomach rozwoju biznesu, z czego około jedna piąta przedsiębiorców stwierdza, że będą oni zatrudniać sześć lub więcej osób. Przedsiębiorcy w Stanach Zjednoczonych wykazują wyższe aspiracje w tej dziedzinie, aż 32% spośród nich twierdzi móc potencjalnie zatrudnić przynajmniej 6 osób. Polscy przedsiębiorcy odnośnie tego kryterium kwalifikują się w pierwszej dwudziestce krajów, z wynikiem 26%, co daje im 17 miejsce na świecie.

We wszystkich krajach, najwyższy wskaźniki udziału przedsiębiorczości przypada w grupie 25-35 i 35-44-latków.

Prawie połowa lub więcej przedsiębiorców w gospodarkach napędzanych czynnikami wytwórczymi lub wzrostem wydajności otwiera biznes w sektorze handlu hurtowego lub detalicznego. Dla porównania, prawie połowa przedsiębiorców w grupie krajów napędzanych innowacją rozpoczyna działalność w sektorze informacji, komunikacji, finansów, zdrowia, edukacji oraz innych usług przemysłowych.

"Zrozumienie tego, co hamuje i co zwiększa przedsiębiorczość w różnych okolicznościach nigdy nie było tak ważne, jak dziś, w momencie kiedy wiele gospodarek boryka się z trudnościami - zwłaszcza w krajach rozwijających się, gdzie bezrobocie stale rośnie", podkreśla dyrektor wykonawczy GEM oraz jeden z autorów raportu Mike Herrington. „Global Entrepreneurship Monitor” pozwala uzyskać dodatkowe spojrzenie na rozwój przedsiębiorczości, a także odnajdywać najlepsze metody i praktyki, pomocne w promowaniu rozwoju małych i średnich firm".

Gospodarki napędzane czynnikami wytwórczymi wykazują najwyższy wskaźnik aktywności kobiecej we wczesnym stadium przedsiębiorczości (TEA), bo aż 20%. Gospodarki te pokazują również najwyższy wskaźnik przedsiębiorczych kobiet w stosunku do mężczyzn, średnio na 10 mężczyzn przedsiębiorców przypadada aż dziewięć kobiet przedsiębiorców. W Polsce ta proporcja wynosi : 5 kobiet na 10 meżczyzn, co daje nam 38 pozycję w rankingu.

"Zdolność danej gospodarki do przedsiębiorczości zależy od współistnienia różnych typów zachowań pro przedsiębiorczych, co pomaga bezrobotnym przekwalifikować się, aby otworzyć własną działalność gospodarczą, a w następnej fazie tworzyć nowe miejsca pracy, wprowadzać innowacje i operować w skali globalnej ", mówi Slavica Singer jedna z autorów raportu i profesor na J.J. Strossmayer University of Osijek (Chorwacja). "Przy pomocy Global Entrepreneurship Monitor, staramy się szerzyć tę świadomość pośród decydentów, aby Ci mogli tworzyć ekosystem biznesowy przyjazny w szerokiej skali przedsiębiorczości."

O GEM

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) zajmuje się studiowaniem przedsiębiorczości na całym świecie. GEM powstał w 1999 roku jako wspólny projekt między Babson College (USA) oraz London Business School (Wielka Brytania) i jest obecnie najbogatszym źródłem informacji na temat przedsiębiorczości w świecie, publikując szereg rocznych raportów o charakterze globalnym, krajowym oraz dotyczących specyficznej tematyki.

 

(Źródło: Noir Sur Blanc)