(C) Fundacja Think!
Jak oszczędzać - lekcje online

Lekcje zostały przygotowane jako zalążek pakietu edukacyjnego „Jak oszczędzać?” i pomyślane jako oprogramowanie wspierające nauczanie w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej zagadnień związanych z finansami osobistymi, w szczególności tematyki dotyczącej zarządzania środkami finansowymi. W ramach edycji 2012 Tygodnia dla Oszczędzania przygotowano 2 lekcje: „Jak zaoszczędzić pierwszy milion?” oraz „Jak wydawać, aby na wszystko starczyło?”.

Na obie lekcje składają się animacje, filmy, nagrania lektorskie oraz ćwiczenia sprawdzające wiedzę. Dodatkowe narzędzia edycyjne – dostępne z poziomu paska u dołu ekranu – pozwalają na rysowanie i pisanie na ekranie, co umożliwia prowadzącemu zajęcia przeprowadzenie ciekawej i interaktywnej lekcji.

Po uruchomieniu programu na ekranie startowym pojawia się plansza menu głównego zawierająca listę zagadnień dotyczących wybranego obszaru edukacji finansowej. Prowadzący może wykorzystać przygotowane treści edukacyjne zgodnie z własnymi preferencjami – bądź uruchamiając całe animacje, bądź wybierając tylko fragmenty, jako uzupełnienie do przygotowanego przez siebie wystąpienia. Dodatkową wartość stanowią zakładki merytoryczne, w których znajdziemy słownik, dodatkowe informacje (warto wiedzieć), filmy oraz ćwiczenia interaktywne. Te ostatnie, osadzone w każdej z lekcji, zawierają zadania, które mogą być rozwiązywane przez uczniów na ekranie, także przez całą klasę.

Program jest przeznaczony przede wszystkim do użytku w szkole, gdzie może stanowić ciekawą pomoc dydaktyczną dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z wielu przedmiotów, na których pojawiają się wątki dotyczące finansów, np. wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości, matematyki.

Przejdź do lekcji online.