fot. Fotolia
Informacje o programie

Akcja "Tydzień dla Oszczędzania" to ogólnopolska, edukacyjna akcja społeczna, której celem jest promowanie idei oszczędzania oraz przekazywanie wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi. Początkowo związana była ona ze Światowym Dniem Oszczędzania, który społeczność międzynarodowa obchodzi co roku 31 października. W 2016 roku organizowana jest już po raz dziesiąty. I mocno się zmienia w stosunku do dotychczasowych edycji.

Organizatorem akcji „Tydzień dla Oszczędzania” przez dziewięć edycji programu była Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy. Fundacja rozpoczęła działalność w 1996 r., w 125. rocznicę powstania Banku Handlowego w Warszawie S. A. (Citi Handlowy). Od 20 lat inspiruje do działania, wspierając inicjatywy realizowane na rzecz dobra publicznego. Działania Fundacji skupiają się na dwóch głównych obszarach programowych, jakimi są edukacja i rozwój lokalny.

Od samego początku (2007) operatorem programu była Fundacja Think! z Warszawy, której zespół był pomysłodawcą akcji. Od X edycji projektu (2016) Fundacja Think! jest głównym organizatorem programu, zaś grant na realizację "Tygodnia dla Oszczędzania" przyznany został jej przez United Way Worldwide dzięki funduszom przekazanym przez Citi Foundation.

"Tydzień dla Oszczędzania" stał się programem całorocznym. Do edukacji finansowej staramy się wykorzystywać różne okazje i wydarzenia, które mają swoje miejsce w kalendarzu. Obok Światowego Dnia Oszczędzania takimi ważnymi datami są dla nas także Ogólnopolski Dzień Bez Długów (17 listopada), Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (trzeci tydzień listopada), Europejski Dzień Konsumenta (15 marca) czy Europejski Tydzień Pieniądza (European Money Week) w marcu. 

Ważna jest także zmiana podejścia do edukacji: ważne dla nas są dwa obszary związane z rozwojem kompetencji kluczowych - finanse i przedsiębiorczość młodych ludzi (w wielu 16-30 lat), dzięki której mogą podejmować różną działalność zarobkową (w tym zakładać swoje firmy). Uważamy, że zdecydowanie bardziej skutecznie edukacja finansowa może być prowadzona w stosunku do osób, które już zarabiają swoje pieniądze, mają w miarę stałe dochody - wówczas jest pełna możliwość sprawdzenia i zastosowania najważniejszych zasad racjonalnego gospodarowania własnymi finansami. Taki też profil od X edycji projektu będzie miał "Tydzień dla Oszczędzania" - wspieramy przede wszystkim przedsiębiorcze postawy i zachowania młodych ludzi oraz rozwijamy ich kompetencje przedsiębiorcze i pracownicze.

***